שיעור 3- רו"ח רוני אלרואי

    חישוב עודף עלות, תנועה והרכב- שיטת השווי המאזני, כזכור היא שיטה של הכרה בהכנסה וככזו, היא עוקבת אחר ההשקעה בחברה המוחזקת על בסיס עקרונות ההכרה בהכנסה. היות והמהות של השיטה היא רישום ההשקעה ביום הראשון לפי עלות ולאחר מכן לקיחה של התוצאות העסקיות של החברה המוחזקת ודיווחן בדוח הכספי של החברה המחזיקה, יהיה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים