שעור 8 – רו"ח לינור דלומי

סרבנס אוקסלי- SOX החוק חל על חברות ציבוריות שנסחרות בארה"ב וכפופות להנחיות הרשות לניירות ערך האמריקאית  ועל סניפיהם, חברות בנות וחברות כלולות של אותן חברות.   מטרת החוק הגברת הפיקוח והבקרה על הדיווח הכספים. החזרת אמון המשקיעים במידע המפורסם בדוחות הכספיים. הגברת אי התלות בין פירמות רואי החשבון לחברות. הגברת האחריות המנהלים בחברה על הדיווח  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים