שיעור 5 – רו"ח אייל הורוביץ

שיעור 5 – ייחוס מיסים הוצאות/הכנסות מיסים כוללים את המספרים – 1. מיסים שוטפים. 2. מיסים בגין שנים קודמות. 3. מיסים נדחים. הרעיון הוא להגביל את הוצאות המס לרווח לפני מס – הקבלת הכנסות להוצאות. כל אחד מהספרים מחושב באופן עצמאי. בדוח רווח והפסד עצמו רושמים רק את התוצאה של כל המספרים ביחד ובביאורים רושמים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים