צילום שיעורים 9+10 – רו"ח יוסי גולן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשעור של רו"ח יוסי גולן בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 16.05.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

שיעור 6 – עו"ד ורו"ח יגיל בלזר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של עו"ד ורו"ח יגיל בלזר בקורס מבוא למיסים שנערך בתאריך 27.03.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלון סולוביי  

שיעור 6-7 – רו"ח לירז טובול

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח לירז טובול בקורס מבוא למיסים שנערך בתאריך 20.11.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי   לסיכום 1   לסיכום 2  

שעורים 6 ו-7 – רו"ח אריק בן ישי

ס'2 (2) – הכנסת עבודה – שכיר מה כלול בסעיפים אלו? • השתכרות או רווח מעבודה- ברגע שיש יחסי עובד-מעביד ע"פ המבחנים, מקור ההכנסה הוא ס'2(2). • טובת הנאה או קצובה- כגון: יום כייף מהעבודה, ציוד מתנה מהעבודה… • תשלומים לכיסוי הוצאות • שווי שימוש רכב/טלפון נייד- באם הוצמד לשכיר רכב והוא משתמש בו לא  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים