שיעור 6- שוק ההון בישראל

שיעור 6-מצגת שיעור 5 הגדרות חברה ציבורית- חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי הדין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור (ס' 1 לחוק החברות) מכפיל רווח- אינדיקטור כלכלי המשמש בהערכת שווי של חברות. מכפיל הרווח  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – שוק ההון בישראל

שיעור- 2 הרגולציה של שווקים פיננסיים: 1.דרישות גילוי: החברה המונפקת מתבקשת לגלות על דעת עצמה מידע רב לציבור (דוחות כספיים, גילויים וכדומה.) 2. הסדרת הפעילות הפיננסית: מערכת חוקים המסדירה את תנאי המסחר. 3. פיקוח על מוסדות פיננסיים: לכל סוג מוסד יש תקנות וחוקים ספציפיים. 4.פיקוח על משקיעים זרים: מגבלות על פעילות. הגופים המפקחים בישראל-מזווית שוק  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים