שעור 5 – רו"ח יגיל בלזר

קיזוז הפסדים   מבוא על מנת למדוד מבחינה כלכלית האם נישום צריך לשלם מס על פעילותו הכלכלית, יש לבחון את הרווח/ הפסד שלו החל מיום הפעלת העסק/ פעילות עד ליום הסיום. תקופות החתך יוצרים בעייתיות היות שיכול להיווצר מצב ששני נישומים הזהים מבחינה כלכלית יחויבו במס שונה. לדוגמא- נישום א' מרוויח בשנת המס הנוכחית 100 ₪  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים