הרצאה 12- מיסים ב'

שינוי מבנה בתאגידים הבעיה הגדרת "מכירה" בסעיף 88 בחלק ב' בפקודת מס הכנסה והגדרת מכירה בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין. מדובר בהגדרות רחבות המקפלות בתוכן, גם פעולות של שינוי משפטי, שאין בו שינוי כלכלי. להעתיק ממצגת סעיף 104- העברת נכסים תמורת מניות הגדרות "נכס"- הגדרה תוקנה והחל מ- 1.1.08 נשענת על הגדרת נכס בסעיף 103  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים