שיעור 11 – עו"ד נאוה קורמן

שיעור 11 דוגמא להתלבטות לגבי סעיף 2(ב): מכר חוזר – א' לקח הלוואה מב' וטרם שילם לו. ב' דואג שא' לא יחזיר את החוב ולכן נכרת ביניהם חוזה מכר עם תנאי מפסיק. הדירה כרגע שייכת לב', אך אם א' ישלם את חובו תוך חצי שנה הסכם המכר יבוטל. לפי הגישה הצרה – סעיף 2(ב) לא  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים