שיעור 6- רו"ח רוני אלרואי

IAS 32 אנחנו ב- IAS 32. שבוע שעבר דיברנו על סעיף ההגדרות של התקן וראינו שיש סימטריה מסוימת בין ההגדרה של נכס פיננסי להתחייבות פיננסית חוץ מ-2 דברים (מזומן ומכשיר הוני של ישות אחרת). נכון להיות התקן סותר את המסגרת המושגית ואת IAS 37, יש אי התאמה בכללי החשבונאות. כי לא כל ההגדרות של התחייבות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים