שיעור 10 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 10 הערכת שווי תקנה 3(5) – אי התלות תיפגע כאשר הדוח הכספי של הלקוח כולל פרטים המבוססים על הערכת שווי או חוו"ד שנתן רו"ח המבקר כדלהלן: 1)      הערכת שווי כלכלי של נכס או התחייבות 2)      קיומן של זכויות בנכסים או קיומן של התחייבויות. ק.ב.ע. – קיום של הנכס, בעלות על הנכס (בפן המשפטי), ערך.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים