עו"ד אסף ברם, שיעור 2

שיעור 2 שיעור 2 שלושת יסודות האיסור על שימוש במידע פנים: תזכורת- בפס"ד איקה בש, לא היו הרבה חברות ציבוריות ובש אלמגור נתנו שירות ל-80 מתוך 500 החברות המדורגות (מדורגות לפי שווי שוק שלהן בחישוב של כמות המניות בהון העצמי כפול מחיר למניה). איקה בש הציע לגד זאבי לקנות מניות שליטה שיקנו לו 60% תמורת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים