משפט מסחרי ב' שיעור 12 ליטל יוחפז

  שיעור 12 – 21.05.2014 נושא שישי בקורס המחאת זכות והמחאת חיוב   המקור הרלוונטי: "חוק המחאת חיובים". החוק קובע שני הסדרים לפירעון חוב: המחאת זכות המחאת חיוב   ס'1 – מה זה המחאת זכות? המחאת זכות 1.    (א)  זכותו של נושה, לרבות זכות מותנית או עתידה לבוא, ניתנת להמחאה ללא הסכמת החייב, זולת אם נשללה או  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים