שיעור 2 – רו"ח סמדר בן-אמוץ

מיסים א'- שיעור 2   סעיף 17(4)- חובות רעים (=אבודים)– "חובות רעים שנתהוו בעסק או במשלח יד והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, שהחובות נעשו רעים בשנת המס, וכן חובות מסופקים במידה שנאמדו, להנחת דעתו של הפקיד, כחובות שנעשו רעים בשנת המס, אף אם זמן פירעונם של החובות הרעים או המסופקים חל לפני תחילת שנת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים