שעור 5 – ד"ר אייל להב

הלוואות(מקבץ 3) – הלוואת בלון – שאלה 1 – לקחתם הלוואה של 1000 ₪ לשנתיים, הריבית לשנה היא 8% וההחזר נעשה בתשלום אחד של קרן וריבית (הלוואת בלון). מהו סכום ההחזר שתחזירו בגין ההלוואה ? בהלוואת בלון עד מועד פירעון ההלוואה אין החזרי ריבית וקרן. כלומר הריבית מצטברת כריבית דריבית לאורך כל תקופת ההלוואה .  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים