שעור 4 – רו"ח אבישי ברדוגו

סעיף 75ב- חברה נשלטת זרה (חנ"ז) רקע סעיף 75ב חוקק במסגרת תיקון 132 לפקודה החל מה- 1.1.2003 בעקבות המעבר למיסוי פרסונאלי. סעיף זה הינו סעיף אנטי תכנוני שנועד למנוע הסבה של הכנסות לחברות זרות בכדי למנוע או לדחות תשלום מס בישראל. כאשר חברה זרה מפיקה הכנסות בחו"ל מרווחי הון, ריבית, שכ"ד וכו', היא למעשה ממוסה,  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים