שיעור 13 ביקורת דוחות כספיים – ליטל יוחפז

תקן (גילוי דעת) 72 – דוח רו"ח מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד – המשך   המשך פירוט לגבי קב' 2 – כאשר החוו"ד משתנה (לא חלק) חוות דעת מסויגת-המשך כאשר ישנה יותר מהסתייגות אחת, ולעיתים אף הצטברות של כמה כאלו – יתכן חוו"ד שלילי.   שאלה: האם על רו"ח לדווח על כל טעות שמתגלה? (הרחבה,  [ קראו עוד ]

שיעור 12 ביקורת דוחות כספיים ליטל יוחפז

תקן (גילוי דעת) 72 – דוח רו"ח מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד   אנו סוטים מהנוסח האחיד בשני מקרים עיקריים. בין שני המקרים הללו קיימת הבחנה ברורה: קב' 1 – כאשר החוו"ד חלק (לא משתנה בנוסח), אך עדיין ישנה סטייה מהנוסח האחיד בגלל הפניית תשומת לב. כלומר, המצב הוא שיש בדוחכ"ס מידע שהרו"ח מסכים איתו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים