צילום תרגול 7 – רו"ח ינקי בר אליהו

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח ינקי בר אליהו בקורס יסודות החשבונאות א  בתאריך 06.05.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.

צילום שיעור 7 – רו"ח עדי רוימי

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח עדי רוימי בקורס יסודות החשבונאות א'  בתאריך 06.05.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

צילום שיעור 6 – ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח עדי רוימי בקורס יסודות החשבונאות א'  בתאריך 29.04.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף ש.

שיעור מס' 8- רו"ח טל משה

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 8 בקורס "יסודות החשבונאות א'" מתאריך 18.05.2017 לקריאת הסיכום לחצו כאן

מרתון יסודות החשבונאות א' – רו"ח מיטל קמושביץ

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של רו"ח מיטל קמושביץ בקורס יסודות החשבונאות א' בתאריך 28.05.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שעור 9 – רו"ח אייל הורוביץ

שיעור 9 החלפת נכסים – כאשר מחליפים נכס בנכס, הנכס שהתקבל יימדד לפי השווי ההוגן, אלא אם יתקיימו התנאים הבאים – 1. לעסקת ההחלפה אין מהות מסחרית (נעשה בדרך העסקים הרגילה של הפירמה) 2. לא ניתן למדוד באופן מהיימן את השווי ההוגן של הנכס שנמסר ושל הנכס שהתקבל. לעסקת ההחלפה יש מהות מסחרית כאשר –  [ קראו עוד ]

שעור 9 – רו"ח יגיל בלזר

סעיף 96- חילוף נכסים הסעיף מעניק הקלה לנישום ומאפשר לו שלא לשלם מס על רווח הון כולו או חלקו במכירת נכס וזאת אם רכש נכס אחר לחילוף הנכס שנמכר. המונל "חילוף" אינו מוגדר בפקודה אך הנושא נידון בפסיקה. בפס"ד צ'רני ובפס"ד יוסף אהרון, נקבע שעל מנת להחליט האם הנכס החדש נועד להחליף את הנכס הישן,  [ קראו עוד ]

שעור 7 – רו"ח רן שרמן

יסודות החשבונאות א' שיעור 7 – 23.4.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן בהמשך לשיעור 6, מענק השקעה. מענקים בגין הכנסה – מענקים בגין תשלומי שכר, לדוגמה: שכר גבוה לעובדים באזורי פיתוח ח' הוצ' שכר, ז' מזומן – הוצאות השכר של החברה ח' מזומן, ז' הכנסות – המענק שקיבלה החברה ע"ח תשלומי השכר. הלוואות הניתנות למחילה –  [ קראו עוד ]

צילום שיעור 6 – רו"ח חגית בראור אהרון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח חגית בראור אהרון בקורס יסודות החשבונאות א'  בתאריך 18.4.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.     לצילום התרגול     לסיכום שיעור 1     לסיכום שיעור 2      

תואר ראשון
תואר שני
מרצים