שיעור 1 – רו"ח אריאל פטל

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 23.10.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון    

שיעור 1 – רו"ח אריאל פטל

שיעור 1 הצורך במינוי רואה חשבון מבקר       תקני אב בביקורת 8-10 של לשכת רו"ח התקנים קובעים כי עבודת הביקורת תתוכנן כיאות, יבוצע סקר על עבודת הבקרה הפנימית במבוקר, וכן יש לאסוף ראיות ביקורת ולנהל ניירות עבודה (תיעוד), שישמשו בסיס לחוות הדעת.   עפ"י סעיפים 9 ו11 לתקן ביקורת 74 בדבר תכנון הביקורת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים