שעור 6 – רו"ח יוסי בן אלטבט

מעגל הספקים/קניות   דגשים בבקרה הפנימית בנושא קניות : ראשי תיבות חזק-חס: הפרדת תפקידים וחלוקת סמכויות – יש לבדוק הפרדה בין האחראי על הזמנות רכש , אחראי קבלה למחסן , מאשר תשלום לספקים , מבצע התשלום בפועל , האחראי על רישומי הנהלת החשבונות. הזמנת סחורה- יש לוודא קיום נוהל מסודר להזמנות, קיום מערכת של מכרזים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים