שעור 2 – רו"ח יגיל בלזר

סעיף 32- הוצאות שאין להתירם   "בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל" סעיף זה כולל רשימה סגורה של הוצאות שאינן מותרות בניכוי. חלק מההוצאות המנויות בסעיף משלימות את הוראות סעיף 17, דהיינו הוצאות שלא מוכרות על דרך השלילה. לעומת זאת חלק מההוצאות המנויות בסעיף זה מגדירות מהם הוצאות לא מוכרות.   סעיף  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים