צילום שיעור 5 – ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 19.11.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף שמחי

שיעור מס' 6- ד"ר הדסה גלנדר

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 6 בקורס "יסודות החשבונאות ב" מתאריך 5.12.2016 לקריאת הסיכום לחצו כאן %d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-6

שעור 1 – רו"ח אייל הורוביץ

חשבונאות – מטרתה לספק נתונים כמותיים כספיים בטבעם על העסק כדי להועיל בקבלת החלטות. אנו מתרכזים בחשבונאות פינאנסית – איך ומה עומד מאחורי דוחות כספיים. רואה החשבון מנהל ארבעה דוחות מרכזיים : מאזן רווח והפסד – האם בסוף השנה יש הפסד (הוצאות גדולות מהכנסות), או יש רווח (הכנסות גדולות מהוצאות) דוח שינויים בהון העצמי דוח תזרים מזומנים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים