שעור 5 – מר אבי ישראל

הבורסה לניירות ערך בת"א   הבורסה מחולקת לשניים – השוק הראשוני והשוק המשני. השוק הראשוני – שוק ההנפקות. חברה שמחליטה להנפיק את עצמה, כלומר להפוך מחברה פרטית לחברה ציבורית (IPO) משתייכת לשוק הראשוני. תשקיף – חברה פרטית שמחליטה להפוך לחברה ציבורית עוברת תהליך במהלכו היא מפרסמת תשקיף. תשקיף הוא מסמך המשקף את מצבו העסקי והחשבונאי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים