דיני תאגידים שיעור 5 ליטל יוחפז

  שיעור 5 – 19.03.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים האסיפה הכללית בס'57 למדנו על סמכויות האסיפה. סעיף זה הוא קוגנטי, כלומר לא ניתן להעביר את אחת הסמכויות הללו לדירקטוריון/מנכ"ל וכו'. ס'59 לחוק דן במינוי דירקטורים בחברה. דירקטור הוא גם אורגן בחברה. הכוונה היא לדירקטור רגיל, ולא דח"צ (חיצוניים). מינוי דירקטורים 59.  האסיפה הכללית השנתית תמנה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים