שעור 5 – עו"ד דב אייזיק

שמירת דינים: בחוק יסוד חופש העיסוק, קיים הבדל בין סעיף  10 , לסעיף 10 בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. סעיף 10 בחוק יסוד כבוד האדם : כל חוק שנחקק לפני 3/1992 (תאריך חקיקת חוק יסוד כבוד האדם) מוגן ע"י שמירת דינים גם אם הוא פוגע חוקתית בח"י כבוד האדם וחירותו. זאת אומרת, לא ניתן לבטלו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים