הרצאה 1- סוגיות נבחרות

מערכת היחסים דירקטוריון מול סמנכ"ל כספים תפקיד הדירקטוריון- התווית מדיניות החברה ופיקוח על פעילות ההנהלה לצורך מימוש תפקידו- כמפקח, נדרשים: כשירות- חברי הדירקטוריון צריכים להיות כשירים- בעלי מיומנות והבנה בתחום הפעילות ובתחומים חשבונאיים ופיננסים של החברה (סעיף 224א לחוק החברות). בעת מינוי הדירקטור, יש למלא טופס שבו הדירקטור מצהיר על ניסונו העסקי, קו"ח, תפקידים שביצע  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים