שעור 2 – רו"ח לינור דלומי

מודל בקרה פנימית-  COSO בשנת 1992 הופץ ע"י ה- COSO מודל מובנה של הבקרה הפנימית. מטרת מסגרת המודל הינה לסייע לעסקים ולישויות אחרות להעריך, לאמוד ולהעצים את מערכות הבקרה הפנימית הפועלות אצלם. מודל מובנה זה זכה להכרה ע"י הרשויות וגורמים אחרים, כמסגרת עבודה מקיפה להערכת הבקרה הפנימית, כולל הבקרה הפנימית על הדוחות הכספיים. מודל ה- COSO  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים