שעור 3 – רו"ח אייל הורוביץ

שעור 3 – פתרון דוגמה מסכמת – חברת "לנלור" –   מזומנים ושווי מזומנים – פיקדונות של עד 3 חודשים נחשבים שווי מזומנים, אלא אם יש עליהם הגבלות או שיעבוד כלשהו. משיכת יתר – מקזזים מהמזומנים, אלא אם היא לא עומדת לפירעון מידי. התנועה במזומנים ושווי מזומנים היא התוצאה של דוח תזרים המזומנים, הוא מסביר  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – רו"ח אייל הורוביץ

  שיעור 2 – דוח תזרים מזומנים דוח תזרים מזומנים – הדוח הרביעי בסדרת הדוחות הכספיים. בעוד שכל הדוחות שאנו מכירים עד היום נשענים על עיקרון הצבירה, דוח זה שואל את השאלה – מה היה תזרים המזומנים של הפירמה בתקופה הנידונה, מה היו הכניסות והיציאות של המזומנים בתקופה נתונה. תזרים המזומנים של החברה הוא פקטור  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח אייל הורוביץ

מדידה א'- שיעור 1   דוח תזרים מזומנים   דו"ח תזרים מזומנים מספק מידע על השינוי במזומנים לאורך השנה כאשר הוא מפרט את כל תנועות המזומנים שהיו בחברה. הדו"ח הוא דו"ח משלים, כיוון שהוא מספק מידע על מצב הנזילות של החברה. על פי הדו"ח נוכל לדעת האם לחברה יש מספיק מזומנים על מנת לעמוד בהתחייבויות  [ קראו עוד ]

צילום שיעור 4 – ד"ר ורו"ח הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר ורו"ח הדס גלנדר בקורס דיווח כספי בתאריך 14.03.2014, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי    

צילום שיעור 3 – ד"ר ורו"ח הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר ורו"ח הדס גלנדר בקורס דיווח כספי בתאריך 07.03.2014, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי    

צילום שיעור 4 – ד"ר הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר הדס גלנדר בקורס בעיות מדידה א'  בתאריך 2.4.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.     לצילום התרגול  

צילום תרגול 2 – רו"ח יניב ברשף

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בתרגול של רו"ח יניב ברשף בקורס בעיות מדידה א'  בתאריך 19.3.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.     לצילום השיעור  

צילום שיעור 3 – ד"ר הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר הדס גלנדר בקורס בעיות מדידה א'  בתאריך 19.3.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל.     לצילום התרגול  

תואר ראשון
תואר שני
מרצים