תרגול 12 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 30.06.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

תרגול 10+11 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 27.06.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו  

תרגול 11 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 08.06.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלון סולוביי  

תרגול 10 – רו"ח דניאל יעקובזון

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח דניאל יעקובזון בקורס בעיות מדידה ב' שנערך בתאריך 01.06.2016, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אלון סולוביי  

שיעור 10 – רו"ח גיא זכריה

שיעור 11 – 22/12/13 מלאי: הכללים להכרה ומדידה של מלאי בדוחות ביניים זהים לגישה בה נוקטת החברה בדוחות השנתיים. מלאי מטופל בהתאם לתקן חשבונאות מספר 2 ומוצג כנמוך שבין העלות לבין שווי מימוש נטו. הצגת מלאי לפי שווי מימוש נטו, משמעותה ירידת ערך מלאי. כאשר נרשמת ירידת ערך מלאי בתקופת ביניים אחת והמלאי לא נמכר  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רו"ח גיא זכריה

שבוע 9 – 08/12/2013 (cשבוע 8 התקיים תרגול כפול) דוחות ביניים – IAS–34 רקע כללי הדיווח הכספי לדוחות ביניים אמור לספק למשתמשים מידע כספי לפרקי זמן הקצרים משנה. על מנת להסתייע בו, הן לחיזוי הרווחיות לשנה והן לחיזוי הרווחיות לתקופה של מעבר לשנה אחת. בחינת הרווחיות בתקופה המדווחת, תוך השוואתה לתקופה המקבילה אשתקד, מאפשרת איתור  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים