שיעור 12 – רו"ח אריק בן ישי

הוצאות לא חוקיות בשונה מהכנסות לא חוקיות (אתלה וסרמן, פרומקין), אשר כן ממוסות – הוצאות לא חוקיות לא יותרו בניכוי. באשר להוצאות שאינן חוקיות, נשאלת השאלה- האם הוצאה בגין פעולה לא חוקית היא מותרת בניכוי? לדוגמא, האם אתלה וסרמן יכלה לנכות הוצאות הקשורות לבית הבושת שלה? נלמד את ההלכה ע"פ הפס"דים הבאים: פס"ד בנק אוצר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים