שיעור 13 – ד״ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 13 בקורס "גישות מהמזרח בניהול" לצפייה בסיכום לחצו כאן: שיעור 13

שיעור 12 – ד״ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 12 בקורס "גישות מהמזרח בניהול" לצפייה בסיכום לחצו כאן: שיעור 12

שיעור 8 -ד״ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 8 בקורס "גישות מהמזרח בניהול" לצפייה בסיכום לחצו כאן: שיעור שמונה

שיעור 10 – ד״ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 18.05.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 10

שיעור 7 – ד״ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 7 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 17.05.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 7

שיעור 6 – ד״ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 6 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 30.04.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 6

שיעור 5 – ד״ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 5 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 16.04.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 5

שיעור 4 – ד״ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 4 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 26.03.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 4

שיעור 3 – ד״ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 3 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 19.03.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 3

שיעור 2 – ד״ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 2 בקורס גישות מהמזרח בניהול מתאריך 12.03.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 2

תואר ראשון
תואר שני
מרצים