הרצאה 7- קימלמן פנחס

מקורות אלטרנטיביים לגיוס כספים א – גיוס אשראי מהמערכת הבנקאית ב – גיוס אשראי חוץ בנקאי ג – גיוס דרך שוק ההון ד – מקורות גיוס אלטרנטיביים גיוס אשראי מהמערכת הבנקאית אשראי זמן קצר אשראי זמן ארוך חח"ד הלוואות ז"א (מעל שנה) הלוואת אונקול (On- Call) משכנתא (נדל"ן) הלוואת זמן קצר (פחות משנה) חלויות שוטפות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים