צילום שיעור 4 – מר אריק אדלמן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של מר אריק אדלמן בקורס מבוא לטכנולוגיות מידע  בתאריך 5.11.2013, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רותם שניר. זמנים בשיעור: שאלת חזרה:  0:00-0:20 אקסס- בניית טבלה: 0:20-0:39 חיבור בין טבלאות: 0:39-הסוף   לסיכום השיעור

תואר ראשון
תואר שני
מרצים