דיני תאגידים שיעור 10 ליטל יוחפז

שיעור 10 – 07.05.2014 עסקאות עם בעלי עניין – פרק חמישי בחוק החברות     עסקאות מיוחדות שמצריכים אישורים מיוחדים. כדי לדעת ולהבין מהן עסקאות עם בעלי עניין, חייבים להבין כמה הגדרות בחוק: ס'1 לחוק מגדיר; "בעל מניות מהותי", "בעל עניין" ו"דבוקת שליטה":  "בעל מניה מהותי" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים