שעור 2 – עו"ד מירב מלצמן

פרק ג'- זכות הבעלות והחזקה   סעיף 2 לחוק המקרקעין- "הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל הדבר בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם". זכות זו הינה הזכות החזקה ביותר בין הזכויות הקנייניות, אך מוגבלת בדין (חוק) ובהסכם. זכות הבעלות מקנה שליטה מלאה על הרכוש. סעיף 2 לחוק המיטלטלין- "הבעלות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים