שיעור 2 – רו"ח אריאל פטל

שיעור 2 ביקורת סעיף לקוחות במקביל לביקורת סעיף לקוחות מוצע לבצע את ביקורת סעיף ההכנסות כביקורת מעגלית. אימות יתרת סעיף הלקוחות כמו כל סעיף אחר מתבסס על הכרת ההגדרה החשבונאית הבסיסית. חוב של לקוח שצפוי להפוך למזומן בתקופה החשבונאית הבאה יסווג כנכס שוטף, אחרת כנכס לא שוטף. יש לבחון בתשומת לב ראויה את הצורך של  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים