שיעור 1 – רו"ח אריאל פטל

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בשיעור של רו"ח אריאל פטל בקורס ביקורת דוחות כספיים שנערך בתאריך 23.10.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון    

שיעור 6 – רו"ח אריאל פטל

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 6 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 20.4.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 6- רוח אריאל פטל

שיעור 3 – רו"ח אריאל פטל

שיעור 3   סעיף השקעות בביקורת סעיף השקעות יש להתייחס להיבט החשבונאות וכן להיבט הביקורת.   היבט החשבונאות IAS 39, IAS 27+28- חברות ציבוריות גילויי דעת 68, 57- חברות פרטיות   בדרך כלל השקעות בני"ע משועבדות לבנקים כנגד הלוואות אם ישנן, וחובה לתת גילוי נאות בדו"חות הכספיים לכל שעבוד.   היבט הביקורת אין תקן ביקורת  [ קראו עוד ]

שעור 5 – רו"ח לינור דלומי

ביקורת מעגלית קיימים סעיפים תוצאתיים בעלי זיקה לסעיפים מאזניים קשורים כגון: לקוחות- הכנסות, קניות סחורה- ספקים, הלוואת- הוצאות המימון, הוצאות פחת- רכוש קבוע. זיקה זו יוצרת השפעה הדדית בנאותות ההצגה בין הסעיף התוצאתי לסעיף המאזני הקשור באופן שהצגה נאותה של האחד תשפיע על נאותות ההצגה של האחר. לפיכך, מקבול (אין חובה) לבדוק בתהליך הביקורת את  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים