הרצאה 12- מבוא לניהול כספים

תרגול למבחן הגדרות הגדרת הגנה טבעית- הגנה טבעית משמעה בניהול נכון של יתרות המזומנים, הנכסים וההתחייבויות הפיננסיות בצורה כזו שתיווצר חשיפה מינימאלית לשינויים בשערי מטבע או ריבית. שיטה זו מתייחסת לשימוש ביתרות החברה לצורך הקטנת חשיפות החברה ללא שימוש בכלים פיננסים כגון אופציות. מאזן הצמדה- מאזן הצמדה הינו מאזן הנבנה לצורך ניתוח חשיפות החברה, בהקשר  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים