ניהול סיכונים – ראיון עם מר בעז ליבוביץ מאת גלית טואשי

ניהול סיכונים הוא תהליך הקשור בניהול השוטף ומטרתו לאתר סיכונים ומפגעים, הערכת עוצמת הפגיעה/הנזק, תעדוף הטיפול בהם על פי העוצמה, הגדרת השיפור הנדרש וההשקעה הנדרשת לשיפור ולבקרה על ביצוע פעילויות השיפור. ניהול סיכונים פיננסיים מהווה חלק בלתי נפרד מניהול הסיכונים בתאגיד. התחום עוסק במכלול הצעדים שעל חברה לנקוט כדי להגן על עצמה מפני סיכונים בתחום  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים