שיעור 2 – שוק ההון בישראל

שיעור- 2 הרגולציה של שווקים פיננסיים: 1.דרישות גילוי: החברה המונפקת מתבקשת לגלות על דעת עצמה מידע רב לציבור (דוחות כספיים, גילויים וכדומה.) 2. הסדרת הפעילות הפיננסית: מערכת חוקים המסדירה את תנאי המסחר. 3. פיקוח על מוסדות פיננסיים: לכל סוג מוסד יש תקנות וחוקים ספציפיים. 4.פיקוח על משקיעים זרים: מגבלות על פעילות. הגופים המפקחים בישראל-מזווית שוק  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים