צילום שיעור 9 – ד"ר דליה רחמן מור

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר דליה רחמן מור בקורס סטטיסטיקה 2  בתאריך 10.04.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 3 – ד"ר דליה רחמן מור

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר דליה רחמן מור בקורס סטטיסטיקה 2  בתאריך 04.03.2014, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 6 – ד"ר דליה רחמן מור

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר דליה רחמן מור בקורס סטטיסטיקה ב בתאריך 24.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי.

צילום שיעור 5 – ד"ר דליה רחמן מור

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר דליה רחמן מור בקורס סטטיסטיקה ב בתאריך 17.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי.

צילום שיעור 4 – ד"ר דליה רחמן מור

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר דליה רחמן מור בקורס סטטיסטיקה ב בתאריך 10.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי.

צילום שיעור 2 – ד"ר דליה רחמן מור

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר דליה רחמן מור בקורס סטטיסטיקה ב בתאריך 27.10.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי.

צילום שיעור 1 – ד"ר דליה רחמן מור

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר דליה רחמן מור בקורס סטטיסטיקה ב בתאריך 20.10.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי.

צילום שיעור 11 – ד"ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גילה קינן בקורס סטטיסטיקה א'  בתאריך 04.06.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

צילום שיעור 10 – ד"ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גילה קינן בקורס סטטיסטיקה א'  בתאריך 28.05.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שיעור 10- ד'ר דליה רחמן מור

אתם/ן מוזמנים/ות לקרוא את סיכום שיעור מספר 10 בקורס "סטטיסטיקה 2" מתאריך 17.5.2015 לצפייה בסיכום לחצו כאן: סטטיסטיקה 2 – שיעור 10

תואר ראשון
תואר שני
מרצים
אוכלוסייה ידועה אמידה בדיקת השערות בדיקת השערות על פרופורציה באוכלוסיה בעזרת התפלגות נורמלית סטנדרטית בדיקת השערות על תוחלת אחת בדיקת השערות על תוחלת אחת כאשר שונות הערכים באולוסייה ידועה בדיקת השערות על תוחלת האוכלוסיה בדיקת שוויון שונויות גודל אפקט ההסתברות בשטח הדחייה הסקה סטטיסטית הסתברות הסתברות לטעות מסוג 1 הפרש תוחלות התפלגות t התפלגות נורמלית סטנדרטית יתרונות וחסרונות מדגמים מזווגים מבחן לוין מבחן סטטיסטי מדגמים מדגמים ב"ת מדגמים בלתי תלויים מדגמים מזווגים מדגמים מזווגים ותלויים מדגמים תלויים משתנה בלתי תלוי משתנה תלוי מתאם קווי אוכלוסייה מתאם קווי מדגם ניתוח פלט סוגי השערות עוצמה ערכים פער בין תוחלות פרופורציה באוכלוסיה שונות אוכלוסיה ידועה שונות אוכלוסייה ידועה שונות אינה ידועה שונות אינה ידועה ושווה שונות האוכלוסיות ידועות שונות ידועה שונות לא ידועה שונות משוכללת שונות של הערכים שוניות האוכלוסיות אינן ידועות שני מדגמים בלתי תלויים תוחלת אוכלוסיה תוחלת אוכלוסייה תוחלת האוכלוסייה תוחלת הפרשים