הרצאה 11- מבוא לניהול כספים

סוגיות נבחרות במיסוי (שאינן חלק מפקודת מס הכנסה) מיסוי מוניציפאלי (ארנונה) מכס מחירי העברה במיסוי בינלאומי (Transfer Prices) מיסוי מוניציפאלי (ארנונה) מדובר במיסוי אותו גובה העירייה ו/או הרשות המקומית מכל עסק ועסק הפועלים בתחום שיפוטה וזאת עבור השירותים המוניציפאליים כמו שירותי ניקיון, פינוי אשפה וכדומה. הנוסחא לחישוב הארנונה: דוגמא לטבלת סיווג של רשות מקומית: קוד  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים