ביקורת דוחות כספיים שיעור 8 ליטל יוחפז

ביקורת עתודות ויעודות לפיצויים (סיום יחסי עובד-מעביד)   הקדמה הסעיפים הללו מתייחסים להפרשות לפיצויים שהחברה מבצעת. להפרשות אלו יש טיפול מאוד מורכב בתקינה הבינ"ל, אך מאוד פשוט בתקינה הישראלית.   מהו ההבדל בין יעודה לבין עתודה? יעודה= נכס הקשור לסיום יחסי עובד-מעביד. במילים אחרות, כמה פיצויים הפקדתי בפועל. עתודה= התחייבות הקשורה לסיום יחסי עובד-מעביד. במילים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים