שיעור 1 – פרופ' דן אלנתן

ניהולית מתקדמת שיעור 1 כאשר העלות השולית היא לא ליניארית היא לא שווה לעלות הממוצעת, אלא יכולה להשתנות. ספציפית אנחנו נדבר על מצבים שבהם יש אפקט למידה. אפקט למידה קיים כאשר מכניסים תהליך חדש לארגון. כאשר נכנס תהליך חדש לארגון לוקח לזמן ללמוד אותו. ככל שעובר הזמן אנחנו עושים אותו טוב יותר. למה זה חשוב?  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים