שיעור 9- עו"ד דב אייזיק

בהמשך לנושא סמכויות הרשות המנהלית, ניתן לסווג את הסמכויות לסוגים: 1.     סמכות חובה/סמכות רשות: סמכות חובה- אם מתקיימים תנאים מסוימים הרשות חייבת לפעול. הסמכת הרשות לביצוע פעולה מסוימת. כלומר, החוק מציין באופן מפורש מהי הסמכות של אותה הרשות. לפיכך, לרשות אין שום אפשרות לשיקול דעת אחר. ("שיקול דעת מנהלי") סמכות רשות- אם מתקיימים תנאים מסיימים  [ קראו עוד ]

שעור 6 – עו"ד דב אייזיק

בשיעור הקודם במסגרת הזכויות שנגזרות מחו"י כבוה"א דיברנו על זכות השוויון, ובמסגרתה על אפליה על בסיס נטייה מינית (פ"ד דנילוביץ'). כעת מובאת דוג' לאפליה על בסיס מין:   פ"ד אליס מילר נ' שר הביטחון  1994: העובדות: אליס מילר הוציאה רישיון טיסה בארה"ב ובגיל 18 שבה לישראל כדי להתגייס. היא הצטרפה למסלול העתודה האקדמית וסיימה בהצטיינות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים