הרצאה 9- מיסים ב'

סעיף 51- מסלול הטבות המס למפעל מוטב החל מתיקון 69, קיימים שני מסלולים עיקריים: מסלול המענקים ומסלולי המס, כאשר מסלולי המס מתחלקים לשלושה מסלולי משנה כדלקמן: חלופי אירלנדי אסטרטגי בהתאם לחוק יש לבחור באחד מהמסלולים ולא ניתן ליהנות ממספר מסלולים במקביל (בהתעלם ממפעל מעורב- סעיף 74). גם במסלולי המס, על מנת ליהנות מההטבות, על החברה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים