שיעור 10, ד"ר גילה קינן

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "סטטיסטיקה א' " מתאריך 19.05.16   שיעור 10 סטטיסטיקה  

שיעור 7 – ד"ר גילה קינן

ססטיסטיקה 2 ד"ר גילה קינן 25.11.13   הסתברות, אמידה ובדיקת השערות על הפרש תוחלות מדגמים בלתי תלויים כאשר שנויות האוכלוסיות ידועות   מדובר על מצב ששונות אוכלוסייה ידועה, לכן אנחנו נמצאים בהתפלגות Z . עד היום כשבדקנו השערות, בדקנו כאשר יש תוחלת אחת. כעת נעבור למצב שבו יש שתי תוחלות. משתנה בלתי תלוי– שהוא משתנה  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – ד"ר גילה קינן

ססטיסטיקה 2 ד"ר גילה קינן 21.10.13 הסקה סטטיסטית יש 2 חטיבות מרכזיות בחטיבה הסטטיסטית: אמידה- מצב שבו הפרמטר (התוצאה של האוכלוסייה) לא ידוע, ואנחנו רוצים מתוך התוצאות של המדגם לאמוד אותו. כלומר, לאמוד את הפרמטר הלא ידוע. בדיקת השערות- כאשר הפרמטר ידוע , ונבדוק האם כתוצאה משינוי באוכלוסייה יחול שינוי על הפרמטר.   אמידה אנחנו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים