צילום שיעור 7 – רו"ח ניר זיכלינסקי

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח ניר זיכלינסקי בקורס מבוא לביקורת  בתאריך 26.11.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

צילום שיעור 6 – רו"ח ניר זיכלינסקי

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של רו"ח ניר זיכלינסקי בקורס מבוא לביקורת  בתאריך 19.11.2018, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: רז חיון

צילום שיעור 3 – ד"ר דליה רחמן מור

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר דליה רחמן מור בקורס סטטיסטיקה ב בתאריך 03.11.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי.

שיעור 8 – רו"ח יפעת רייך

אי תלות תקנה 2 (ב')- מצבים נוספים שפוגעים באי התלות: 1.      אסור לקבל שכר טרחה המותנה בתוצאות הביקורת או במצב של הלקוח. הכלל לא חל על קבלת שכר טרחה משירותים שאינם נוגעים לפעולת הביקורת ושהיקפם בשנת הביקורת לא עולה על היקף ההכנסות מביקורת המבוקר באותה שנה. 2.      אסור לקבל מתנות, אירוח או כל הטבה משמעותית  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח יפעת רייך

המשך כללי התנהגות כלל 16- המשך: תדריך הלשכה בגין חילופי רואה חשבון קובע כי על רואה החשבון הקודם לשתף פעולה עם רואה החשבון החדש בכל הקשור למתן מידע, הסברים ושחרור חומרים מתוך ניירות העבודה לצורכי צילום לרואה החשבון החדש תמורת תשלום סביר. התדריך לא חל על המסמכים הבאים: מסמכים שהוכנו ע"י רואי החשבון והמתעדים את  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים