שיעור 8 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 8 שאלה – האם רשאי משרד רו"ח ישראלי לשמש כרו"ח המבקר של חברה הרשומה ופועלת בגיאורגיה ולחוות דעתו על דו"חותיה הכספיים? תשובה: חיובי, לא חלה הגבלה על רו"ח ישראלי אשר מונעת ממנו לחוות דעה על דו"חות כספיים של חברה שרשומה בחו"ל ובלבד שתהיה לו המיומנות לערוך את הביקורת. כמו כן, ייתכן ותהיינה הגבלות בנושא  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים