שיעור 9 – רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 9 (המשך תקנה 2) החזקה בני"ע תקנה 2(ב)(7) – לרו"ח המבקר או לקרובו אסור להחזיק בני"ע של הלקוח בשום שיעור כלשהו. החלטת הרשות בנושא קבעה דין דומה עם החמרה – היא הוסיפה בנוסף למה שנקבע בתקנות , קרי, אשור לרו"ח המבקר או לקרובו (כהגדרתו ברשות) להחזיק בני"ע של החברה המבוקרת, של חברת הבת, חברת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים