שעור 10- ד"ר אורי וייס

עקומת לורנץ ומדד ג'יני   מטרתה של הצמיחה היא להביא לחלוקת הכנסות יעלה וטובה יותר במשק. במדינת ישראל, הבעיה העיקרית של המשק נוסעת מאי השוויון בחלוקת ההכנסות אשר גורם לגידול בעוני. עקומה לורנץ הצגה גרפית של התפלגות ההכנסות במשק. עקומה זו מציגה אחוז מצטבר של הכנסות ביחס לאחוז מצטבר של משפחות. במידה וחלוקת ההכנסות במשק  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים